Cenník trénerskych služieb

Všetky tréningy sú   i n d i v i d u á l n e , ani jeden nie je kópiou. V našom fitnescentre kladieme dôraz na zdravotný stav zákazníka, na jeho potreby a požiadavky a v tomto duchu k nemu pristupujeme pri príprave tréningového plánu a jedálničku.

 

Konzultácia  ....................20 €

 

Zostavenie individuálneho tréningu na dobu 2 mesiacov ..............30 € + platná perm. / jednor.vstup

Ukážka v cene zostavenia

Tréning je zostavený podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. ( napr.: chudnutie, nabratie svalovej hmoty, zlepšenie kondície a zdravotného stavu, doplnkový tréning k inému športu.) Tréning je potrebné obmeniť po 8 týždňoch, pretože telo si naň zvyká a nastáva stagnácia.

Váženie, meranie podkožného tuku a ďalšie konzultácie po dobu 2 mesiacov v cene!

 

Zostavenie individuálneho jedálničku na dobu 2 mesiacov .......... 30

Konzultácia v cene zostavenia

Jedná sa o zostavenie základného jedálničku podľa požiadaviek zákazníka. (napr.: chudnutie, nabratie svalovej hmoty, zlepšenie kondície a zdravotného stavu, prípadne zostavenie jedálničku k športu, ktorý zákazník mimo fitnesscentra vykonáva.)

Váženie, meranie podkožného tuku a ďalšie konzultácie po dobu 2 mesiacov v cene!

 

Pri zakúpení oboch (tréning + jedálniček)  .......... 50 €

 

 

Osobné vedenie - tréning s trénerom 1 osoba.....15 €  + jednorazový vstup, alebo platná permanentka do Fitnesscentra

2 osoby .... 20 €

3 osoby ...  25 €

Jedná sa o tréning, pri ktorom zákazník cvičí s vlastným trénerom, ktorý s ním prechádza celým tréningom. Osobný tréning je u nás jedinečný v tom, že ani jeden nie je rovnaký, čím je telo šokované a dosahuje oveľa rýchlejšie pozitívne výsledky.  To, čo by ste dosiahli vlastným cvičením za 6 mesiacov, týmto tréningom dosiahnete za 2 mesiace.  Okrem toho sa zlepšuje kondícia a srdcovo-cievna činnosť.

 

***********

Domáci tréning - *program na cvičenie doma alebo v inej posilňovni ...... cena individualna

TENTO PROGRAM VÁM DÁ NÁVOD, AKO SA NAUČIŤ A  UDRŽAŤ  SI JEDNODUCHÝ A PRITOM ÚČINNÝ SPOSOB UDRŽANIA ŠTÍHLEJ LÍNIE NA CELÝ ŽIVOT.

- zostavenie tréningového programu a kompletného individuálneho jedálničku  zostavený z vlastných, obľúbených jedál, bez drastických diét  na celkovú zmenu postavy

- ďalšie zmeny jedálničku a konzultácie napr. mailom, telefonicky a pod.,

- kompletné poradenstvo v oblasti posilovania, stravovania, životného štýlu, zdravotníctva